Maximaal toegestane rente bij leningen

Een kredietverstrekker of bank mag niet uit de losse pols een rentebedrag vaststellen. Dit heeft de overheid vastgesteld om te voorkomen dat de rente op leningen te hoog worden.

Wettelijke rente en leenrente

De rente die betaald moet worden bij het afsluiten van een lening bestaat uit 2 delen:

De wettelijke rente + de leenrente

De wettelijke rente wordt per jaar vastgesteld door de overheid. De actuele wettelijke rente in 2017 is voor consumenten (particulieren) vastgesteld op 2%.
De leenrente wordt door de kredietverstrekker zelf bepaald. De maximale hoogte hiervan is ook door de overheid vastgesteld en bedraagt maximaal 12%. Totaal komt het maximaal toegestane rentepercentage dat gevraagd mag worden dus op 14%. Veel postorderbedrijven en creditcardmaatschappijen zitten met hun rente dichtbij, of op dit maximaal toegestane rentepercentage. Je kunt dus beter geen lening afnemen of spullen op afbetaling kopen bij een van deze bedrijven. Het is voor bedrijven en kredietverstrekkers niet toegestaan om meer rente te vragen dan 14%.